OK, zanotowaliśmy.

Nie jestem z tego dumna, że uciekasz i juz za Toba tęsknię, ale rozumiem.
Jeślli to tylko maili nie chcesz dostawać, ale nie żegnasz się z nami na zawsze to odwiedź nas na: