Dostinex 0,5 mg 8 tabletek Leki na Receptę \ D Apteka Internetowa Aqua Vitae apteka internetowa homeopatia kosmetyki naturalne lekarstwa boiron vichy

Dostinex 0,5 mg 8 tabletek Leki na Receptę \ D Apteka Internetowa Aqua Vitae apteka internetowa homeopatia kosmetyki naturalne lekarstwa boiron vichy

W trakcie stosowania Dostinexu nie możesz karmić piersią, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa. Ponadto jeżeli planowana jest długotrwała kuracja to kabergoliny nie stosuje się u pacjentów z stwierdzoną przed leczeniem wadą zastawkową serca. Kabergolina jako pochodna ergoliny, alkaloidu występującego w sporyszu, zmniejsza wytwarzanie w przysadce mózgowej prolaktyny, hormonu, który m.in. Leki na receptę charakteryzują się silnym działaniem, dlatego są zapisywane przez lekarza. Specjalista wystawia je po szczegółowej ocenie stanu zdrowia pacjenta.

Dawka preparatu oraz okres jego przyjmowania powinny być ustalone przez lekarza prowadzącego w zależności od potrzeb danego pacjenta. Yasminelle to doustny, dwuskładnikowy, hormonalny lek antykoncepcyjny. W skład każdej tabletki wchodzi etynyloestradiol oraz drospirenon.

Stosując lek w celu zahamowania trwającej laktacji, aby uniknąć niedociśnienia ortostatycznego nie należy przekraczać pojedynczej dawki 0,25 mg. W przypadku rozpoczęcia terapii zaburzeń związanych z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny z użyciem kabergoliny, zaleca się wykonanie badań czynności przysadki mózgowej. Bezpośrednio pobudza receptory dopaminowe D2 w komórkach https://glgelectricite.fr/skandal-z-turinabol-opisany-w-nowym-artykule/ przedniego płata przysadki hamując wydzielanie prolaktyny. Dostinex to lek w postaci tabletek, stosowany w zaburzeniach związanymi z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny oraz w celu zahamowania laktacji. Skutki uboczne Dostinex są zależne od dawki, jaką pacjent zastosował. W razie długotrwałego stosowania może on powodować spadek ciśnienia tętniczego.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Dostinex?

Były to w większości przypadków działania przemijające o nasileniu łagodnym i umiarkowanym. W przypadku zażycia większej dawki leku Dostinex należy skontaktować się z lekarzem. Objawy przedawkowania są przypuszczalnie takie jak objawy związane z nadmiernym pobudzeniem receptorów dopaminowych, np. Nudności, wymioty, dolegliwości żołądkowe, niedociśnienie ortostatyczne, splątanie i (lub) psychoza lub omamy. Po zakończeniu terapii lekiem Dostinex obserwuje się zwykle nawrót hiperprolaktynemii.

  • Stopniowe zwiększanie dawki kabergoliny, aż do osiągnięcia dawki terapeutycznej może zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych.
  • Nie należy stosować leku u kobiet z nadciśnieniem indukowanym ciążą, stanem przedrzucawkowym czy z nadciśnieniem poporodowym, chyba że potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem.
  • W przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, zaleca się stosowanie mniejszych dawek substancji czynnej.
  • Nie oceniono bezpieczeństwa i skuteczności leku u pacjentów w wieku poniżej 16 lat.

Duszność, trudność w nabraniu powietrza (choroby opłucnej), ból w lędźwiach, tkliwość brzucha (włóknienie otrzewnej), objawy niewydolności serca (obrzęki, męczliwość, duszność). Lek Dostinex przywraca owulację u kobiet z hipogonadyzmem wywołanym hiperprolaktynemią, stąd może być zalecone wykonywanie testu ciążowego przynajmniej co 4 tygodnie przed ponownym pojawieniem się krwawienia miesiączkowego. Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych. Przechowywanie leku powinno odbywać się w warunkach zapewniających jego stabilność i bezpieczeństwo stosowania. Lek musi być przechowywany w temperaturze nieprzekraczającej 25ºC.

Dawkowanie leku

Lek Dostinex jest wskazany m.in w celu zahamowania laktacji po porodzie. Dostinex działa poprzez bezpośrednie pobudzanie receptorów dopaminowych D2 w komórkach przedniego płata przysadki, hamując w ten sposób wydzielanie prolaktyny. P.o., wcelu poprawy tolerancji leku, lek najlepiej przyjmować podczas posiłków; tabletki są podzielne. W przypadku wystąpienia uporczywych lub ciężkich działań niepożądanych można czasowo zmniejszać dawkę, a następnie stopniowo ją zwiększać do dawki terapeutycznej. Normalizacja stężeń prolaktyny zachodzi w ciągu około 2-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Dane związane z badaniami na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego substancji czynnej. Zaleca się odstawienie kabergoliny, jeśli kobieta planuje zajść w ciążę lub jeśli ciąża została potwierdzona. Zastosowanie substancji czynnej w ciąży jest wskazane jedynie wówczas, jeśli lekarz podejmie taką decyzję, po ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Nie zaleca się spożywanie alkoholu podczas kuracji kabergoliną ze względu na możliwość zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych preparatu takich jak np.

Triplixam, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg, 30 tabletek powlekanych

Decyzję o stosowaniu leku w okresie ciąży i karmienia piersią podejmuje lekarz. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Biorę Dostinex pół tabletki 2 razy w tygodniu w celu zmniejszenia prolaktyny.

W celu zahamowania laktacji zalecana dawka wynosi 2 tabletki w pierwszym dniu po porodzie. W celu przerwania wydzielania mleka zalecana dawka to pół tabletki, przyjmowane co 12 godzin przez dwa dni. W leczeniu zaburzeń związanych z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny zwykle stosowana dawka początkowa produktu leczniczego to 1 tabletka na tydzień podawana w jednej lub dwóch dawkach. Natomiast dawka tygodniowa powinna być zwiększana stopniowo, najlepiej o 0,5 mg na tydzień w odstępach miesięcznych, aż do uzyskania optymalnego działania terapeutycznego.

Preparat jest przeznaczony do podawania doustnego i zaleca się jego przyjmowanie w trakcie posiłków w celu zwiększenia tolerancji. W skład leku, oprócz substancji czynnej, wchodzą również substancje pomocnicze, które obejmują leucynę oraz laktozę bezwodną. Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych. Nie ma dotychczas informacji odnośnie zaburzeń okołoporodowych, bądź długoterminowego rozwoju niemowląt narażonych na wewnątrzmaciczne działanie kabergoliny. W oparciu o niedawne publikacje występowanie istotnych wad rozwojowych w populacji ogólnej oceniono na 6,9% lub więcej. Odsetki wrodzonych nieprawidłowości różnią się w zależności od populacji.

Ciąża i karmienie piersią

Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Podczas stosowania Dostinex może dojść do przyspieszenia OB, zwiększenia poziomu fosfokinazy kreatynowej i enzymów wątrobowych w badaniach laboratoryjnych. Możliwe jest również zmniejszenie stężenia hemoglobiny po wznowieniu miesiączkowania.

Obecnie nie wiadomo, czy u pacjentów z przeciekiem zastawkowym (cofaniem) leczenie kabergoliną może spowodować pogorszenie przebiegu choroby podstawowej. W przypadku stwierdzenia zwłóknienia zastawek nie należy stosować kabergoliny (patrz punkt 4.3). U pacjentów z chorobą Parkinsona jednocześnie stosujących agonistów dopaminy, może dojść do z wystąpienia napadów nagłego zasypiania. Należy w takim przypadku rozważyć zmniejszenie dawki lub zakończenie leczenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × dwa =