Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach stron internetowych http://informator-eprzedsiebiorcy.pl/ oraz https://kursy.informator-eprzedsiebiorcy.pl/

Administratorem strony jest Black Tie Leadres Ltd. z siedzibą 20-22 Wenlock Road London, N1 7GU  (a company registered in England and Wales with company number 09599799) trading as Informator e-Przedsiębiorcy zwaną dalej Właścicielem Serwisu.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail kontakt@informator-eprzedsiebiorcy.pl

 

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany polityki prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Właściciel Serwisu nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów. Właściciel  nigdy nie wysyła spamu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie zapisywac się na newsletter oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Właściciela Serwisu.

 

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Właściciela Serwisu. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
2. wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Właściciela Serwisu, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
3. zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:
administratorem Twoich danych osobowych jest Właściciel Serwisu ;
masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usuwania;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do korzystania z serwisu.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do Właściela Serwisu możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

Subskrypcja bezpłatnego Newslettera
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Właściciela Serwisu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala Właścicielowi Serwisu zwracać się do Czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości
Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Właściciel Serwisu rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do Właściciela Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zmiany Polityki Prywatności
Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.

UWAGA: Wszystkie zakupy podlegają gwarancji, która jest opisana indywidualnie przy każdym produkcie. Zgodnie z prawem nie możesz odstąpić od umowy w przypadku, gdy rozpocząłeś już korzystanie z zamówionych usług. Informacje na stronie  są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.